REPUBLIKA

mijat-bw
Hajdučka Republika Mijata Tomića je utemeljena 5. lipnja 2002. godine kao hajdučka, demokratska i neovisna.

Glavni grad, centar moći i sjedište vlasti je u Hajdučkim Vrletima.

Hajdučka Republika obuhvaća suverenitet na području njezinih granica koje se prostiru od najvećeg vrha Vran planine do kapelice sv. Ante sve do crte raskrižja Risovac – Kedžara.

PRAVNI POREDAK REPUBLIKE ŠTITI ELITNA HAJDUČKA GARDA

MARIJA VUKOJA LASTVIĆ, Vladarica

VIDEO PREZENTACIJA REPUBLIKE

Atmosfera oko obilježavanja značajnijih datuma Republike
U Republici je zabranjeno osnivanje političkih stranaka i svako bavljenje politikom jer se time ugrožava pravni poredak i zdravlje ljudi.

Pravni poredak čuva i štiti elitna hajdučka garda. Republika ima vlastitu valutu, Ustav, zastavu, himnu i putovnice.

Valuta je kubura, no Hajdučka Republika također prihvaća svaku valutu koja je stečena na pošteni način ili oteta od lopova i tajkuna. Himna Republike Mijata Tomića je ganga „Sv. Ante platit ću ti misu, samo kaži koji naši nisu”.

Građani mogu raditi ako hoće, a ono što zarade najbolje je da potroše u Hajdučkim Vrletima.
Čl. 9. Ustava Hajdučke Republike Mijata Tomića